U bent hier:HomeOver onsWEBSCON

WEBSCON

 

 

WEBSCON is door het hele land actief met zeer verschillende winkelprojecten. Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling van woonwinkelcomplex Wijkerbaan in Beverwijk en winkelcentrum Oosterpoort in de historische stadskern van Nijkerk. Voor deze en veel van onze andere projecten geldt dat wij, net als in het geval van het Raadhuisplein, een combinatie zoeken van winkelen, parkeren en wonen.

 

Inmiddels heeft WEBSCON (en zijn voorganger Redema Consultants en Wabs Consultancy) een naam opgebouwd met het renoveren van winkelcentra en het daarmee revitaliseren van de hele omgeving. Al twee keer werd het bedrijf onderscheiden met de prestigieuze NRW Jaarprijs: in 2000 voor de Catharinastraat in Doetinchem en in 2010 voor woonwinkelcomplex Overkapel in de Utrechtse wijk Overvecht. Beide winkelcentra zijn voorbeelden van verschillende soorten winkelontwikkelingen (op centrum- en wijkniveau) die vanuit hun specifieke opzet en uitwerking meerwaarde hebben voor hun directe omgeving, zowel in stedenbouwkundige en functionele als sociale zin.

 

Alle functies in één centrum

 

Een winkelcentrum is het drukst bezochte publieksgebied van een stad of buurt en als zodanig ook een sociaal middelpunt. Deze centra hebben dikwijls naast een winkelfunctie ook een woonfunctie en andere publieksfuncties. De kwaliteit van het centrum wordt bepaald door de combinatie van deze functies: infrastructuur, parkeermogelijkheden, de ruimtelijke en architectonische kwaliteit zijn allemaal essentiële factoren. WEBSCON streeft ernaar om vanuit de specifieke kenmerken van elke locatie en elke opgave het maximale resultaat in kwaliteit, samenhang en projectoverstijgende meerwaarde te bereiken. Betrokkenheid en communicatie zijn daarbij essentieel.

 

Voor de succesvolle (her)ontwikkeling van een winkelcentrum moeten van alle betrokkenen overeenstemming worden verkregen en vastgehouden. Door het grote aantal direct en indirect betrokken partijen is dit proces steeds complexer geworden. WEBSCON heeft een zeer ruime expertise op dit gebied: gemeentes, ondernemers, eigenaren, maatschappelijke organisaties en andere partijen worden op positieve en persoonlijke wijze bij de planvorming betrokken.

 

Van eerste concept tot realisatie

 

Naast de integrale ontwikkeling van winkelcentra geeft WEBSCON ook adviezen over alles wat bij ontwikkeling komt kijken. Wij verzorgen stedenbouwkundige studies, conceptontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken en acquisitiebeoordelingen. Dankzij 25 jaar ervaring kunnen we onze adviezen met een hoog realiteitsgehalte presenteren.

 

Wilt u meer weten over WEBSCON? U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 

WEBSCON B.V.

Coltlaan 25

3439 NG Nieuwegein

Telefoon:

(030) 6004 200

 

E-mail:

info@webscon.nl