U bent hier:HomeNieuwsWerkzaamheden aanleg warmte- en koude opwekkingsinstallatie

Nieuws

Werkzaamheden aanleg warmte- en koude opwekkingsinstallatie

6 juli 2013 - De komende weken wordt de warmte- en koude opwekkingsinstallatie aangelegd. De werkzaamheden zullen lichte trillingen en geluidsoverlast met zich meebrengen. Uiteraard zullen we trachten dit tot een minimum te beperken. Verder kunt u hinder ondervinden van bouwverkeer en afsluitingen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

 

Warmte- en koude opwekkingsinstallatie (WKO)

De warmte- en koude opwekkingsinstallatie, kortweg WKO, zorgt voor de verwarming en koeling van de winkels en appartementen op het Raadhuisplein door opslag van warmte en koude in ondergrondse bronnen. Door toepassing van deze installatie hoeven er geen CV-installaties meer worden toegepast.

Het principe van de warmte- en koudeopslag werkt als volgt: Warmte-/koudeopslag werkt met twee afzonderlijk van elkaar gelegen bronnen: een warme en een koude. In de winter wordt grondwater opgepompt uit de warme bron. Via een centrale warmtewisselaar wordt deze warmte-energie onttrokken aan het grondwater. Het grondwater, dat na gebruik is afgekoeld, wordt in de koude bron geïnjecteerd.

In de zomer werkt dit andersom. Het grondwater wordt uit de koude bron opgepompt. Via een centrale warmtewisselaar wordt deze koude-energie onttrokken aan het grondwater. Het grondwater, dat na gebruik is opgewarmd, wordt in de warme bron geïnjecteerd.

De opwekkingsinstallatie maakt de vrijgekomen bronenergie verder geschikt voor verwarming of koeling en warm tapwater.

 

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van vrijdag 5 juli 2013 tot en met 26 juli 2013 (week 28 tot en met week 30) en bestaat uit 4 fasen, te weten:

- Boren en aanleg Warmtebron, van 8 juli 2013 t/m 12 juli 2013 (week 28);
- Boren en aanleg Koudebron, van 15 juli 2013 t/m 19 juli 2013 (week 29);
- Graven en aanleg leidingtracé, van 22 juli 2013 t/m 26 juli 2013 (week 30);
- Schoonpompen warmte- en koudebron, van 22 juli 2013 t/m 26 juli 2013 (week 30).

 

Toelichting werkzaamheden

Het boren en de aanleg van de warmtebron zal in principe vanaf het bouwterrein plaatsvinden, bij blok C3, ter hoogte van De Meent. Het boren van de koudebron zal op openbaar terrein worden uitgevoerd en wel tegenover de bestaande 12-laagse flat, blok A0, nabij de toegang van het Reidingpark.

De werkzaamheden zullen lichte trillingen en geluidsoverlast met zich meebrengen. Uiteraard zullen we trachten dit tot een minimum te beperken. Verder moet u rekening houden met aanvoer van materialen, materieel en transport tussen de bronnen onderling.

Nadat de bronnen zijn gerealiseerd wordt het leidingtracé aangelegd, vanaf de koudebron naar de invoer in de parkeerkelder, nabij de warmtebron bij blok C3. Het leidingtracé zal onder of naast het fietspad aan De Drift komen te liggen. Hierdoor zal het doorgaande fiets- en wandelverkeer de nodige hinder ondervinden als gevolg van afsluitingen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

Als laatste worden de bronnen en het leidingtracé schoon gepompt. Ook hier kunt u geluidsoverlast ondervinden als gevolg van afblazen van lucht (overdag) en bij het niet kunnen beschikken over bouwstroom, geluid van een gedempte dieselmotor van de pomp.

 

Alle informatie kunt u vinden in deze brief.

Nieuwsbrief

Periodiek informeren de gemeente Smallingerland, WEBSCON en Koopmans Bouwgroep u met een nieuwsbrief over de voortgang van het project. Download hier de laatste editie (pdf).

 

 

Bekijk de nieuwe impressies